28. september 2023 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail

 

Årsberetning 2021 for

Lokalhistorisk Arkiv & Forening Allerød Kommune

 

 

LAFAK har som andre foreninger og kulturaktører også i 2021 skulle forholde sig til de restriktioner, som Coronaen har betydet. Alligevel er det lykkedes at opretholde et højt aktivitetsniveau i Arkivet, at udgive 3 numre af vores meget læste lokalhistoriske skrift Nøglehullet og gennemføre en række medlemsarrangementer under de begrænsede vilkår.

 

Som det fremgår af nedenstående oversigt har Arkiv og Forening mange aktivitet, og vi lægger på at komme hele kommunen rundt. Det vil vi forsøge at gøre også i 2022.

 

I forbindelse med generalforsamlingen 2020 blev der spurgt til muligheden for rundvisning af ”Allerødfrisen” på Rådhuset. Efter aftale med kommunen har LAFAK gennemført 2 ”udsolgte” rundvisninger med henholdsvis Leif Frausing og Tony Andersen som guider.

 

Vi har efter et par år med udgivelser af bøgerne om Lillerød Lervarer og Allerødfrisen valgt at holde en pause i produktionen. Til gengæld har vi i 2021 brugt mange gode kræfter på Udstillingen Da Allerød blev til Allerød. En synes vil selv stor succes, hvor vi fik lejlighed til på en anden måde at tale med medlemmerne og andre Allerød borgere om den kommune vi er rundet af.

 

En ”udgivelse” som vi har taget fat på i 2021 er en ny version af vores hjemmeside. Alle de gode ting, der er på den nuværende hjemmeside skal naturligvis også fungere på den nye hjemmide. Desuden vil der være mulighed for bl.a. virtuelle udstillinger og ikke mindst noget af det vi bruger og vil bruge meget energi på – nemlig at etablere en egentlig Allerød Guide/ et Allerød Leksikon på hjemmesiden. LAFAK er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), og det er hjemmesidesystemet udviklet i dette regi vi, som mange andre arkiver, vil koble os på.

 

Det er ingen hemmelighed, at LAFAK bruger en del ressourcer på at kommentere det overordnede planarbejde i kommunen og ikke mindst mange konkrete sager vi får til udtalelse fra forvaltningen.

 

Bevaringspolitiken har været længe efterspurgt – og bedre sent en aldrig - forventer vi, at der i år bliver taget fat på arbejdet. Der er sat penge af i kommunens budget til at forberedelser i hvert fald kan sættes i gang i år, og det holder LAFAK naturligvis fat i. Vi er forberedte og har allerede lavet et grundlæggende arbejde med at gennemgå samtlige lokalplaner med bevaringsbrillerne på.

 

 

Aktiviteter

 

Medlemsmøder:                  Generalforsamlingen og efterfølgende Byvandring i Lillerød med Ole Høegh Post (60 deltagere) blev først holdt 31.8. pga. Corona. Medlemsmødet i marts blev aflyst pga. Corona-restriktioner. Medlemsudflugt til Høvelte Kaserne og Høvelte landsby med oplæg af Eric Lerdrup Burgois og Niles Kierkegaard og efterfølgende traktement hos Niels Kirkegaard (39 deltagere). Medlemsmøde i Lynge: ”Skrøner fra Lynge” med Ole Peters (37 deltagere). John Nørskov Hansen og Tony Andersen fortalte om Da Allerød blev til Allerød (33 deltagere).

 

Udgivelser:                         3 numre af Nøglehullet

                                           

Foredrag mm ude:              Ole Peters og 20 deltagere på Byvandring i Lynge i anledning af Allerød på X og Tværs

                                             Leif Frausing fortalte Historien om Allerødfrisen på Allerød Rådhus (25 deltagere)

John Nørskov Hansen og Tony Andersen fortalte om Da Allerød blev til Allerød på Allerød Bibliotek (100 deltagere)

                                            Aktiv Fritid aflyst

                                           

                                           

Rundvisning og Power-      48 elever og 4 lærere fra Ravnsholtskolen (3. klasse)

Point på Arkivet                 23 elever og 1 lærer fra Ravnsholtskolen (7. klasse)

                                            64 elever og 5 lærere fra Engholmskolen

                                            17 fra Ældresagens Sundhedsstudiekreds

                                            5 pers. til Åbent Hus – Allerød på X og Tværs.

 

Udstillinger:                        Da Allerød blev til Allerød – Allerød Kommune 50 år (215 besøgende + 51 til udstillingsåbningen)

 

Hjemmesiden                      Hjemmesiden hedder stadig www.lafak.dk. Ny version med Allerød Guide/Allerød Leksikon under udvikling.

 

Kurser:                                Ingen kurser pga. Corona

 

 

Medarbejdertur:                  Den årlige medarbejderudflugt for bestyrelse og frivillige blev aflyst

 

Medarbejdere:                    11 frivillige, der arbejder 5-6 timer om ugen (heraf 2 der kommer i 11-12 timer om ugen)

 

Indtægtsdækket                 2 af LAFAKs medarbejdere har renset og ompakket 2½ flyttekasse med

virksomhed                         ældre skoleprotokoller fra Blovstrød Skole og Lillerød Skole

 

 

Tilgang til samlingerne: 

125 indkomster i 2021 mod 110 i 2020 og 113 i 2019 (- det svarer til 1 hyldemeter).

Heri bl.a. 1.042 fotos + 6.902 digitale ff fra Ole Høegh Post i alt 7.944 mod 1.113 fotos i 2020.

Det ’normale’ antal modtagne fotos er omkring 1.500.

Vi har bl.a. modtaget Papirer fra Lillerød og Omegns Fugleskydningsselskab, fotografier fra Grum-Schwensens Radiokabinetfabrik, materiale fra bowlingklubben ’Prik’, fotos af teglværkernes tipvognsspor, medlemsblade fra Allerød Tennisklub, materiale om Kollerød Vindmølle, Kopier af kildemateriale til Blovstrøds udskiftning (1770’erne) samt plakater og landkort.

Til keramiksamlingen har vi modtaget en del Felix Møhl-keramik samt en del Lasse Birk-ting – bl.a. det store keramikfad med ’Kattehale Keramik’, der sad på husgavlen.

 

Medlemmer i 2021:

Medlemstallet er i 2021 steget med tretten til 491 medlemmer. Der er stadig en del udskiftning, da gamle medlemmer falder fra, men heldigvis kommer der nye - og også yngre - til.

Firmamedlemskaber: Antallet af firmamedlemmer er ret konstant, men vi har mistet nogle stykker, så vi i 2021 haft 35 firmamedlemmer, der betaler kr. 465 i kontingent. Vi vil stadig gerne have flere både firmamedlemmer og almindelige medlemmer, og det vil vi sætte yderligere fokus på i 2022!

 

Besøgende:

I 2021 havde vi trods 3 måneders Coronanedlukning 359 besøgende på Arkivet mod 388 året , og derudover  har der været 266 besøgende i udstillingen.

Flere og flere af kommunens skoler bruger os, så skolebørn er en stor del af vores besøgende, ligesom Ældresagens forskellige afdelinger er meget interesserede i at komme og høre om lokalhistorien.

Vores frivillige medarbejdere skanner og registrerer, så flere og flere af vores fotos også bliver tilgængelige på www.Arkiv.dk, og vi får stadig flere henvendelser om billederne på nettet.

 

 

Elektroniske forespørgsler:

Antallet af e-mails er steget igen i 2021 til 1.755 efter et kraftigt fald i 2020, hvor vi kun fik 620 mails. I 2019 fik vi 1.460 e-mails.

 

Leveret materiale til:

Keramikmuseet CLAY i Middelfart sælger stadig vores bog om Lillerød Lervarefabrik.

Byggesagsafdelingen gør stadig meget brug af Arkivet i forbindelse med nedrivningstilladelser.

 

Andre aktiviteter:

BS deltager i ’Brugerråd for Kirkehavegaard og Centerhallen’, hvor JNH er suppleant.

Vi fejrede Lindefesten for 19. gang med deltagere fra Rådhuset, Lillerødhallerne, Lillerød Skole og LAFAK

Følger Face-book-siden ’Du kommer fra Lillerød, når…’ og hjælper den med fotos og oplysninger.

 

 

LAFAK er først og sidst medlemmerne, og den fornemme opbakning der er til foreningens arbejde er hele forudsætningen for at bestyrelse og Arkiv kan fastholde og udvikle det høje aktivitetsniveau i 2022 og fremover. 

 

Endelig skal det gode samarbejde med Allerød Kommune og Byrådet fremhæves. Det gælder både i den daglige kontakt med Forvaltningen og i forbimdelse med tilskud og rammer for at drive Arkivet.

 

 

 

21.02.2022/ John Nørskov Hansen

 

 

 

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årsberetning 2021  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Kontakt os Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Udstillingen Programmet Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Bastruptårnet Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark