27. februar 2024 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail
Om Lillerød Landsby

Lillerød har i århundreder levet op til sit navn. Både som landsby og sogn har den hørt til de mindste.

Den oprindelige landsby med de 8 gårde lå samlet omkring kirken med smedien ved gadekæret. Smedien ligger for øvrigt stadig på hjørnet af Gl. Lyngevej og Frederiksborgvej, mens gadekæret er forsvundet. Uden om denne bebyggelse lå byens marker og længst ude overdrevet.

Hvor gammel er denne landsby? Kirken er en god vejleder. De ældste dele af skibet, bygget af marksten, er sandsynligvis fra sidste del af 1100-tallet, så da må der have været en bebyggelse på stedet. Det stemmer godt overens med, at en stor del af Nordsjællands landsbyer er opstået efter skovrydninger i 1000-tallet og 1100-tallet for at skaffe jord til en voksende befolkning. Mange af disse nye landsbyer fik navne på endelsen –rød, oprindeligt –ruth. På skrift forekommer navnet Lillerød første gang 1370 i formen Litleruth.

Som nævnt var sognet lille, så ved reformationen blev det annekssogn til Blovstrød. Det varede til 1972.

De 8 gårdes historie kender vi ret godt fra omkring 1750. Ved udskiftningen 1781 fik gårdene navnene: Kirkehaven, Hvidesten, Toftehaven, Prøvesten, Gravensten, Borupgård, Renholte og Rønneholt. De tre sidstnævnte blev ved udskiftningen flyttet ud på markerne.

Med anlæggelsen af Nordbanen fra København til Hillerød i 1864 fik Lillerød lettere kontakt med omverdenen, dog uden større effekt.

Tyngdepunktet for byens handelsliv lå på Prins Valdemars Allé, som lå i Allerød landsby, der er en del af Blovstrød sogn. Her ligger roden til den almindelige forvirring omkring navnene Lillerød og Allerød. Nu er de to småbyer vokset sammen, og tyngdepunktet har forskudt sig til M.D. Madsensvej i Lillerød.

Det ser ud til, at navnet Allerød kommer ud som vinder, et forhold der oprindeligt skyldtes det næsten lydlige sammenfald mellem Lillerød og Hillerød.

Den ny tid begynder i Lillerød omkring 1900. På den tid begynder industrialiseringen så småt at få fodfæste i området med teglværkerne og Fritz Hansens møbelfabrik, selv om disse virksomheder strengt taget lå i Blovstrød kommune.

Næste trin er, at gårdene fra 1. verdenskrig bliver spekulationsobjekter, så da vi når frem til 1965, bliver der ikke drevet egentligt landbrug på nogen af gårdene. Der dog stadig 3 gårde omkring kirken, som er bevaret med alle deres udbygninger, nemlig Kirkehavegård, Hvidesten og Toftehave. Det betyder, at man omkring kirken stadig kan få en vis idé om det gamle landsbymiljø.

Stuehusene til Borupgård og Renholte er stadig bevarede, mens Rønneholt kun findes som stednavn. Det samme gælder for Gravensten, som nedbrændte omkring 1850, og dens jord blev sammenlagt med Prøvesten.

Den egentlige vækst i Lillerød begyndte efter 1945, men tog voldsom fart med S-togets ankomst til Allerød i 1968.

KA

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årberetning 2022  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Kontakt os Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Programmet Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Bastruptårnet Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark